Produžena izložba “Božidar Beck”

Produžena izložba “Božidar Beck”

Dokumentarno-umjetnička izložba Božidar Beck, izložena u Muzeju Grada Đurđevca produžena je do nedjelje 28. studenog 2021.

Božidar Beck (Đurđevac, 1926. – Zagreb, 2000.) bio je istaknuti povjesničar umjetnosti i dugogodišnji direktor Galerija grada Zagreba. Bio je organizator ili suorganizator važnih izložaba suvremene umjetnosti, autor je mnogobrojnih predgovora u katalozima i monografija. 

 Posebno je važna njegova uloga u održavanju pet izložbi Novih tendencija (od 1961. do 1973.), u pokretanju niza izložbenih projekata u Galeriji suvremene umjetnosti, Male likovne biblioteke, mape grafika Naprijeda te u ukupnom doprinosu u afirmaciji moderne i suvremene umjetnosti.Umro je 2000. u Zagrebu.

Autor ove izložbe je povjesničar umjetnosti Marijan Špoljar, a realizacija ove izložbe ostvarena je uz financijsku potporu Grada Đurđevca i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.