Donacija ILC

 DONACIJA IVANA LACKOVIĆA CROATE

Svakako da je najveći i najvrjedniji dio galerijskog fundusa već spomenuta donacija Ivana Lackovića Croate koja svojom brojnošću autora i šarolikošću stilova ide u red najvećih, ne samo na ovom području, nego i šire. Upravo zahvaljujući plemenitosti Ivana Lackovića Croate koji je do posljednjeg trenutka svojeg života donirao tadašnju galeriju raznim djelima autora, ona je postala važnim likovnim središtem. Tome svakako doprinosi i atraktivan likovni prostor smješten u potkrovlju poligonalne utvrde, adaptiran 1997. godine za tu namjenu. U njemu je izloženo stošezdeset autora koji čine presjek hrvatske likovne umjetnosti dvadesetog stoljeća. S obzirom na njezinu brojnost prezentira se putem izložbi određujući određenu temu ili predstavljanjem nekog autora.

Donacija Ivana Lackovića Croate nije homogena, pa dozvoljava različite pristupe. Njen najveći dio sačinjava likovna zbirka obuhvaćajući djela likovnih umjetnika, ali i djela autora iz drugih zemalja (Armenija, Bosna i Hercegovina, Češka, Francuska, Gruzija, Indonezija, Italija, Jugoslavija, Kina, Mađarska, Makedonija, Malezija, Nizozemska, Njemačka, Rusija, Slovačka, Slovenija, Švicarska, Ukrajina, Velika Britanija i dr.). Dio likovne zbirke sačinjavaju i sakralne skulpture iz 17. i 18. st. Etnografska zbirka Lackovićeve donacije obuhvaća tekstilne predmete od kojih glavninu sačinjavaju pregače, dio tradicijskih odjevnih predmeta Moslavine i Posavine, dok se ostali dio odnosi se na uporabni ili dekorativni tekstil.

U suradnji s domaćim i inozemnim institucijama pojedina djela iz donacije prezentiraju se kroz izložbe i u drugim muzejskim institucijama, te se time ostvaruje Lackovićeva misija.