Koncert učenika Umjetničke škole „Fortunat Pintarić“, PO Đurđevac

Koncert učenika Umjetničke škole „Fortunat Pintarić“, PO Đurđevac

U četvrtak, 20. prosinca 2018. u 16:30 u Muzeju Grada Đurđevca, održava se božićni koncert učenika Umjetničke škole „Fortunat Pintarić“, PO Đurđevac. Na kocertu će nastupiti dječji zbor, kvintet violina, učenici flaute, gitare, glasovira, violine, saksofona, trube i trombona.

Veselimo se Vašem dolasku!