Izvršen odabir dječjih radova iz natječaja “Hommage a Picasso”

Izvršen odabir dječjih radova iz natječaja “Hommage a Picasso”

Po završetku likovnog natječaja pod nazivom ˝Hommage a Picasso ˝ koji je odrađen u organizaciji Muzeja Grada Đurđevca i ŽSV-a likovne kulture Koprivničko – križevačke županije, u četvrtak , 13.rujna 2018., izvršena je selekcija pristiglih dječjih radova. Učeničke radove selektiralo je i vrednovalo stručno povjerenstvo, uzimajući u obzir spoznajne, likovno-izražajne i stvaralačke mogućnosti s obzirom na uzrast, a polazište za prosudbu bila je postignuta originalnost, kreativnost i likovno-tehnička izvedba rada. Povjerenstvo u sastavu : Edita Janković Hapavel, prof.pov.umj., viša kustosica ; Andreja Živko, slobodna umjetnica ; Mirko Lekić, dipl.uč. RN +LK imalo je zadatak od pristiglih 214 radova izdvojiti po tri nagrađena i tri pohvaljena rada u dvije kategorije ( 1.-4. i 5.-8. razred ), te radove koji će biti izloženi u prostoru Muzeja. Mladi stvaraoci izražavali su se u svim plošnim likovnim tehnikama ( crtež, slika, kolaž, grafika, kombinirane tehnike ) na formatu papira iz likovne mape, prema nastavnom području/temi iz plana i programa za likovnu kulturu ovisno o uzrastu učenika. Bogatstvo izričaja biti će predstavljeno publici na otvorenju izložbe dječjih radova, u petak, 28.rujna 2018., u 12.00 sati, kada će prilikom otvorenja biti dodjeljene nagrade i pohvale najuspješnijima, te zahvale svim školama koje su sudjelovale u likovnom natječaju.

Ana-Marija Smoljanec, mag.educ, art.

voditeljica ŽSV-a učitelja likovne kulture Koprivničko-križevačke županije