Ljetna družionica u Muzeju Grada Đurđevca – Potraga za slikama

Ljetna družionica u Muzeju Grada Đurđevca – Potraga za slikama

U srijedu, 16. kolovoza u Muzeju Grada Đurđevca održana je ljetna družionica pod nazivom Potraga za slikama. Djeca su poput pravih istraživača nastojala otkriti koji dio „slagalice“ nedostaje pojedinim slikama na izložbi „Uokvirena pozivnica“ tako što su na komadiću papira dobili detalj sa slike za kojom su tragali. Na taj su način djeca učila kako promatrati sliku obraćajući pažnju na svaki detalj. Nakon uspješne potrage, uslijedila je igra gdje je jedan od sudionika bio poštar koji je čuvao omotnice u kojima su se skrivali pojmovi iz slikarstva. Svaki sudionik odabrao bi broj na omotnici te pročitao sadržaj pisma. Djeca su tako mogla saznati što je to mozaik, kako nastaju freske, zašto slikari daju imena slikama, te zašto Mona Lisa ima zagonetan osmijeh.