U Muzeju Grada Đurđevca održano je 3. Županijsko stručno vijeće učitelja likovne kulture Koprivničko-križevačke županije

U Muzeju Grada Đurđevca održano je 3. Županijsko stručno vijeće učitelja likovne kulture Koprivničko-križevačke županije

U Muzeju Grada Đurđevca u utorak, 27. lipnja 2023. održano je 3. Županijsko stručno vijeće učitelja likovne kulture Koprivničko-križevačke županije pod nazivom Primjena kurikuluma predmeta Likovne kulture.

Na skupu su se razmjenjivala iskustva iz područja likovnosti, uključivanju učenika i njihovoj animaciji uz primjenu novih metoda u nastavi, izvan nastavnoj aktivnosti, te iskustvu i novim spoznajama  likovnih djelatnika izvan granica domovine. Bile su zastupljene slijedeće teme predavača:

1. Primjeri dobre prakse u primjeni inovativnih metoda poučavanja: primjena digitalnih alata u nastavi Likovne kulture: ” Radionica: Digitalne teksture, digitalna fotografija – Igor Fućkar, učitelj mentor

2. Izložbe u Muzeju Grada Đurđevca kao poticajne aktivnosti unutar nastave likovne kulture na primjeru OŠ Đurđevac, Edita Janković Hapavel, prof.; viša kustosica, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca

3. Primjeri dobre prakse u primjeni inovativnih metoda poučavanja: primjena digitalnih alata u nastavi Likovne kulture: “Projektna nastava u sklopu Izvannastavne aktivnosti” – Virtualna šetnja školom., Sanja Pakasin, prof. likovne kulture

4. Diseminacija Erasmus + projekta KA121 – job shadowing u Portugalu – Tijana Mamić, mag. prim. educ.

5. Načini i postupci učenja i poučavanja te vrednovanja u predmetnom kurikulumu – Zoran Vidaković, učitelj savjetnik

Domaćin ovog skupa bio je muzej uz podršku Grada Đurđevca. Na početku skupa sve je pozdravila prof. Sanja Flajs Vidaković, te ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel koja je istaknula dobar primjer suradnje OŠ Đurđevac, nastavnika predmeta likovne kulture i Muzeja Grada Đurđevca u provođenju aktivnosti vezano uz likovne izložbe inozemnih i domaćih autora.

Svi nazočni uz posjet Interpretacijskom centru Picokijade, posjetili su aktualne izložbe u muzeju – inozemnu izložbu Henrija de Toulousea de Lautreca, izložbu Biciklisti Zlatana Vrkljana i dokumentarističku izložbu Ono što pripada biciklu iz zbirke Hloušek. Bila je to prilika da se pozovu nastavnici, učitelji i učenici da posjete muzej i ostale kulturno-turističke sadržaje u gradu u nadolazećoj školskoj godini.