20 godina donacije Ivana Lackovića Croate

20 godina donacije Ivana Lackovića Croate

U srijedu, 6. prosinca, u Muzeju Grada Đurđevca održan je ciklus predavanja i video projekcije u sklopu obilježavanja 20 godina Donacije Ivana Lackovića Croate. Prvo predavanje održala je Edita Janković Hapavel koja se prisjetila susreta s donatorom, Ivanom Lackovićem Croatom te istaknula njegovu sakupljačku strast i brigu o umjetninama koje je nesebično darovao gradu Đurđevcu. Spmenula je i da su posjetitelji prepoznali vrijednost Donacije koja je muzej smjestila na značajnu točku kulturno-turističke karte kontinentalne Hrvatske. O Lackovićevoj sakupljačkoj strasti govorila je i Božica Jelušić, predstavivši ga kao znatiželjnog intelektualca koji je razumio i otkrivao svijet oko sebe. Zdravko Šabarić govorio je o adaptaciji potkrovlja utvrde Stari grad za smještaj Donacije, te se prisjetio brojnih anegdota sa slikarom. Na kraju je Marijan Špoljar govorio o Ivanu Lackoviću Croati kao slikaru i njegovoj poziciji unutar kruga likovnih umjetnika podravske naive, ali i cjelokupnog hrvatskog slikarstva. Nastavak obilježavanja ove velike obljetnice bit će u petak 15. prosinca kada će se održati otvorenje dokumentarističke izložbe „20 godina Donacije Ivana Lackovića Croate, 1997.-2017.”