Završna produkcija učenika Umjetničke škole Fortunat Pintarić – PO Đurđevac

Završna produkcija učenika Umjetničke škole Fortunat Pintarić – PO Đurđevac

U utorak, 28. svibnja 2019. u 18:00 sati, u Muzeju Grada Đurđevca održana je završna produkcija svih učenika Osnovne glazbene škole – Područnog odjela u Đurđevcu. Mnogobrojna publika imala je prilike uživati u lakim notama  raznovrsnih instrumenata, poput klavira, saksofona, gitare, flaute, violine, trombona i trube.

Ovim se koncertom nastavlja kvalitetna suradnja između umjetničke škole i Muzeja Grada Đurđevca koja rezultira s nekoliko produkcija i ostalih događanja kojima se škola i njeni učenici predstavljaju zainteresiranoj publici u muzeju.