7. travnja - 30. travnja 2007.

Klupska izložba foto-kino kluba Drava

Galerija Stari grad, zavičajni salon
7 –30. travnja 2007.
Autor stručne koncepcije i likovnog postava: Krunoslav Heidler
Opseg.
Vrsta: umjetnička, tuzemna, edukativna, informativna, skupna
Korisnici: učenici, građani

Povratak na izložbe