30. rujna - 27. listopada 2007.

9. Podravski salon umjetničke fotografije

Galerija Stari grad, veliki salon
30, IX. – 27. X. 2007.
Predgovor: Krešimir Mikić
Autor likovnog postava: Krunoslav Heidler
Opseg: prijavljeno 1617 autora s 7180 radova iz 14 zemalja
Vrsta: umjetnička, međunarodna, skupna
Izloženi radovi podijeljeni su u dvije teme: tema A- slobodna i tema B – vode
Izložbu tradicionalno organizira Foto kino klub Drava Đurđevac
Korisnici: svi

Povratak na izložbe