4. ožujka - 26. ožujka 2011.

Zorka Forko

Galerija Stari grad, 4. – 26. ožujka 2011.

Izdavač: Centar za kulturu, Galerija Stari grad

Autorica izložbe: Edita Janković Hapavel

Autorica likovnog postava: Edita Janković Hapavel

Opseg: 124 rada

Vrsta: umjetnička, samostalna

Tema: Đurđevačkoj publici umjetnica Zorka Forko, predstavlja se po drugi put, nakon punih 37 godina. Ovaj put izložba će biti djelić njena stvaralaštva od nekoliko stotina crteža, akvarela, ulja, kombiniranih tehnika. Predstavljena djela samo su dio njezina mnogobrojnog opusa.

Od najranijih radova iz pedesetih godina, pa sve do recentnih radova na izložbi   izdvajamo studije ljudskog lika,  mrtve prirode, pejzaže, pa sve do tendencija ka  apstraktnosti.  Intimistički ugođaji kompozicija posebno su postignuti u tehnici akvarela, dok snagu kolorizima, i ekspresivnost poteza postiže najviše u tehnici ulja.

Korisnici: svi

Povratak na izložbe