17. lipnja - 27. kolovoza 2011.

Uokvirena pozivnica

  • uz izložba u okviru Legende o Picokima

Galerija Stari grad, 17. lipnja – 27. kolovoza 2011.

Izdavač: Centar za kulturu, Galerija Stari grad

Izbor umjetnika: Umjetnički savjet GSG

Predgovor: Ana Huzjak Kišivan

Likovni postav, katalog: Edita Janković Hapavel

Opseg: 28 slika

Vrsta: umjetnička, skupna

Tema: Izložba se tradicionalno održava u sklopu manifestacije Legenda o Picokima i okuplja uglavnom umjetnike iz Koprivničko-križevačke županije. Tema je bila zadana, a vezana je uz prikaz cvijeća. Izložbom je obuhvaćeno 28 autora.

Korisnici: svi

Povratak na izložbe