26. ožujka - 16. travnja 2010.

Margareta Krstić

Galerija Stari grad, 26.3. – 16.4.2010

Predgovor: Theodor de Canziani

Likovni postav: Edita Janković Hapavel

Opseg:

Vrsta: umjetnička, tuzemna, studijska, samostalna, pokretna

Tema: Keramoslike i skulpture iz ciklusa „Križni put“

Korisnici: Svi

Povratak na izložbe