18. svibnja - 8. lipnja 2011.

Likovna radionica

Povodom međunarodnog Dana muzeja

Galerija Stari grad, 18.svibnja – 8.lipnja 2011.

Izdavač: Centar za kulturu, Galerija Stari grad

Autorica izložbe: Edita Janković Hapavel

Autorica likovnog postava: Edita Janković Hapavel

Mentorica radionice: Ivana Hadžija

Povratak na izložbe