19. veljače - 20. ožujka 2010.

Ana Gezi

Galerija Stari grad, 19.2. – 20.3.2010

Predgovor: Snježana Leskovar

Likovni postav: Edita Janković Hapavel

Opseg: 42 slike (ulja na platnu)

Vrsta: umjetnička, tuzemna, studijska, samostalna, pokretna

Tema: Izložba ciklusa „Hooligans unrated“ i „Alpha male“

Korisnici: Svi

Povratak na izložbe