27. rujna - 31. listopada 2008.

10. Podravski salon umjetničke fotografije

Galerija Stari grad, veliki salon
27. Rujna – 31. Listopada 2008.
Autor likovnog postava: Krunoslav Heidler
Vrsta: umjetnička, međunarodna, skupna
Izloženi radovi podijeljeni su u dvije teme: tema A- slobodna i tema B – vode
Izložbu tradicionalno organizira Foto kino klub Drava Đurđevac
Korisnici: svi

Povratak na izložbe