27. lipnja - 30. kolovoza 2014.

Štefan Galič

Utvrda Stari grad, Galerija Stari grad Đurđevac
27. lipnja – 30. kolovoza 2014.

Predgovor: Tanja Šimonka
Autor: Edita Janković Hapavel
Autor likovnog postava: Edita Janković Hapavel, Dubravko Baumgartner
Opseg (broj eksponata): 30 slika, grafika te skulptura
Vrsta: umjetnička, samostalna
Tema: Gostujuća izložba nastala kao produkt suradnje između gradova prijatelja – Đurđevca i Lendave, iz čega je, sasvim prirodno, proizašla i suradnja dviju galerija. Tako je naša Galerija Stari grad Đurđevac ustupila prostor Galeriji-muzeju Lendava za potrebe izložbe posvećene životu i djelu slovenskog grafičara i slikara Štefana Galiča. U njegovom opusu prevladavaju grafike, djela tehnike u kojoj se najsnažnije izražavao – obojenog drvoreza, makar su značajna i ulja na platnu, gvaš na papiru, osobni predmeti, predmeti iz etnološke zbirke, oblikovane publikacije i knjige, fotografije, zbirka leptira i svakako, drvene matrice. Djelić toga je prezentiran i đurđevačkoj publici. Štefan Galič je bio majstor, umjetnik u kojem su istovremeno živjeli nostalgija za tradicijom u potreba za inovacijom.
Korisnici: svi

Povratak na izložbe