29. rujna - 27. listopada 2012.

Izložba fotografija polaznika radionice

Izložba fotografija polaznika radionice za digitalnu fotografiju 14. medijske škole dr. Ante Peterlić

Galerija Stari grad, 29.09.-27.10.2013.

Organizacija: Hrvatski filmski savez, Fkk Drava, Krunoslav Heidler; Centar za kulturu Đurđevac-Galerija Stari grad,

Predgovor: Milivoj Kuhar

Likovni postav: Kruno Heidler, Milivoj Kuhar, Tomislav Buza

Vrsta: umjetnička, skupna

Povratak na izložbe