9. listopada - 1. studenoga 2015.

Udruga željezničara slikara Plavo svjetlo Zagreb

Muzej Grada Đurđevca

9. listopada – 1. studenoga 2015.

Predgovor: Tanja Horvat

Organizatori: Muzej Grada Đurđevca, UŽS Plavo svjetlo

Autor likovnog postava: Edita Janković Hapavel

Vrsta: umjetnička

Tema: Udruga željezničara slikara Plavo svjetlo Zagreb osnovana je 20. ožujka 1997. i broji 30 članova isključivo zaposlenika i umirovljenika Hrvatskih željeznica. Članovi su iz različitih gradova  Hrvatske,  Zagreba, Velike Gorice, Jastrebarskog, Samobora, Siska, Koprivnice, Varaždina, Otoka kod Vinkovaca, Osijeka,  Rijeke, Knina i Splita.  Udruga neprekidno djeluje od osnutka te je do sada održala 55 skupnih izložaba. Osim hrvatskoj likovnoj publici predstavila se i na šest međunarodnih  izložaba u Europi (Francuska, Italija, Belgija, Njemačka, Mađarska, Češka).

Povratak na izložbe