29. siječnja - 13. ožujka 2016.

„Svečanost otvorenja Strossmayerove galerije“

„Svečanost otvorenja Strossmayerove galerije 1884. godine“

Muzej Grada Đurđevca

  1. siječnja – 13. ožujka 2016.

Za izdavača: Edita Janković Hapavel

Autorice izložbe i teksta deplijana: Indira Šamec Flaschar, Ivana Gržina

Likovni postav, katalog: Edita Janković Hapavel

Vrsta: dokumentarna izložba i predavanje

Tema: Dokumentarna izložba „Svečanost otvorenja Strossmayerove galerije 1884. godine“, autorica Indire Šamec Flaschar i Ivane Gržina. Kolegice iz Zagreba za đurđevačku su publiku ovom prilikom pripremile i prigodno polusatno predavanje kao popratno događanje uz izložbu. Cilj je predavanja u kratkim crtama predočiti mecenatsko djelovanje biskupa Strossmayera, napose njegovu ulogu u osnivanju Akademije i „njene“ Galerije, a zatim opsežno opisati višednevnu svečanost posvećenja Akademijine palače i otvorenja Galerije 1884. godine, koju su autorice rekonstruirale na temelju arhivskoga gradiva i onodobnih novinskih napisa.

Povratak na izložbe