17. travnja - 10. svibnja 2015.

Stanko Posavec

Muzej Grada Đurđevca, 17. travnja – 10. svibnja 2015.

Predgovor: Marijan Špoljar

Organizacija izložbe: Muzej grada Koprivnice i Muzej Grada Đurđevca

Autor likovnog postava: Marijan Špoljar, Edita Janković Hapavel

Vrsta: izložba slika

Tema: Za većinu svojih radova Posavec inspiraciju pronalazi u prirodi, a ciklus pokazan na ovoj izložbi posve je u znaku prirode kao izvorišta. Tu motivsku bazu nećemo doslovno prepoznati, ali ćemo je naslutiti u formama koje ishode iz prirodnih oblika ili osjetiti u kolorističkim intonacijama koje dozivaju daleka ishodišta, a sve to, dakako, može biti rezultat i dinamičnog dijaloga ili sadržajne napetosti, a ne samo stanja harmonije i pomirenosti. (Iz predgovora Marijana Špoljara).

Povratak na izložbe