Zakoni i pravilnici

ZAKONI

Zakon o muzejima – NN 61/18

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03Ispravak NN 87/09NN 88/10NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 152/14, NN 44/17 i NN 90/18

Zakon o ustanovama –  NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99, NN 35/08

Zakon o radu – NN 93/14, NN 127/17

 

PRAVILNICI

Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba – NN 96/99

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju – NN 115/01

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi – NN 108/02

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske – NN 120/02, NN 82/06

Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije – NN 30/06

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci – NN 97/10