Djelatnici

Edita Janković Hapavel,  ravnateljica, viša kustosica

Tea Krnjak Buković, kustosica

Martina Makar, dokumentaristica