3. Županijsko stručno vijeće učitelja likovne kulture Koprivničko – križevačke županije

U utorak, 27. lipnja 2023. s početkom u 10.00 sati u Muzeju Grada Đurđevca održati će se 3. Županijsko stručno vijeće učitelja likovne kulture Koprivničko – križevačke županije pod nazivom „Primjena kurikuluma predmeta Likovna kultura“ iz predmetnog područja Likovna kultura.