5. svibnja - 12. svibnja 2022.

Računalna grafika u Hrvatskoj – Vilko Žiljak – od Novih Tendencija do infrared grafike

Tijekom 1970-tih godina osobna računala postaju sve moćniji grafički alati, sposobni crtati  složene morfologije i dizajne. Od tada i u Hrvatskoj računalna grafika primjenjuje se za vizualizaciju rezultata istraživanja u različitim područjima znanosti i tehnike, ali se razvija i kao zasebna grana likovne umjetnosti. Na tu „granu“ zasjeo je, kao jedan od začetnika računalne grafike u nas i autor, znanstvenik i grafičar Vilko Žiljak.

Umjetničko izražavanje Vilka Žiljaka od početka je bilo vezano uz kompjutorsko istraživanje vizualnog, za vizualizaciju kompleksnih apstraktnih matematičkih relacija, koristeći algoritme za generiranje slika, stvarajući tako novi grafički vizualni jezik, izlažući svoje prve umjetničke grafike 1973. godine na skupnoj izložbi Novih tendencija. Od tada se Žiljak kontinuirano posvećuje proučavanju vizualnih senzacija, odnosno formi koje se postižu algoritamskim programiranjem.

Participiranjem na brojnim izložbama i prisutnošću u likovnim kritikama koje govore u prilog njegovom permanentnom djelovanju u području računalne grafike, dokazao je da vizualizacija fizikalno-matematičkog poimanja svijeta ima elemente stvaralačkog. Stvaranja koje ima pravu tradiciju iskušavanja i premošćivanja granica vlastitih sposobnosti, a ipak jedinstvenu liniju koja povezuje spomenute grafike pionirske faze 1970-ih s njegovim recentnim infrared grafikama. Naime, Vilko Žiljak otac je infrared inovacije i koautor 5 patenata u području infracrvenih boja, uvodeći novu varijablu „Z“ za mjerenje apsorpcije svjetlosti na 1000 nm, a svoj izum implementira i u računalnu grafiku, te kao njen pionir, postaje i autor novog djela koje dualnošću vizualne informacije koju nosi, koncept „slike u slici“ pokazuje na sasvim novi način.

Izložba se može razgledati u Muzeju Grada Đurđevca od 5. do 12. svibnja 2022.

Povratak na izložbe