Upoznajmo Podravinu 2

Upoznajmo Podravinu 2

Još jedan uspješan program ljetnih družionica u Muzeju Grada Đurđevca završio je u srijedu, 25. kolovoza 2021. na radionici Upoznajmo Podravinu 2 koju je pripremio i vodio Robert Rodman.

Okupljena djeca su se kroz fotografije i prikazani film nazvan Sutoni nad ravnicom koje je Rodman snimio, upoznala s rijekom Dravom. Čuli smo gdje Drava izvire, kojim državama prolazi te koje se veće rijeke u nju ulijevaju, a naposlijetku i gdje ona završava. Saznali smo zbog čega je ona važna za naš zavičaj, zašto su ljudi kroz povijest naseljavali područja uz rijeku, ali i kojih sve životinja i biljaka ima uz Dravu.

Nakon što su djeca čula zanimljivosti i postavila brojna pitanja koja su dolazila tijekom pripovijedanja, prionula su crtanju sutona nad Podravinom te su nastala zanimljiva djela, a potom su na poklon dobila zdrave jabuke.

Po završetku družionice, posjetili smo Hrvatsku Saharu gdje smo pozdravili i podragali deve, ponije, koze i ostale stanovnike zoološkog vrta.

Zahvaljujemo svoj djeci koja su i ovog ljeta došla u muzej kako bi naučila nešto novo na radionicama i družila se sa svojim vršnjacima.