29. siječnja - 28. veljače 2021.

Od crteža do stop animacije

U suradnji s Osnovnom školom Đurđevac nastao je projekt pod nazivom Od crteža do stop animacije. U prostorima muzeja izloženi su 2D likovi i ostali elementi potrebni za scenografiju u procesu nastanka animiranih stop filmova koje možete vidjeti u nastavku teksta.

Stop animacija je oblik animacije u kojoj se objekti animacije pomiču od strane animatora u malim pomacima. Svaki taj pomak se posebno fotografira te se nakon toga napravi novi pomak. Svaka slika bilježi pojedine promjene u pokretu. Nakon željenog broja fotografija ili odrađene scene, sve te fotografije se spajaju u jedan niz i puštaju u obliku videa. Svi ti pomaci stvaraju osjećaj kontinuiranog pokreta iako su zapravo svaki fotografija za sebe. Javno prikazivanje gotovih filmova prilika je da učenici međusobno podijele ono što su naučili i pokažu drugim učenicima, ali i roditeljima do kojih su spoznaja došli. Važno je naglasiti da je upravo ovaj projekt većim dijelom nastajao u vrijeme pandemije korona virusa, u 2020.godini i kao takav upravo je našao mjesto u ovogodišnjoj temi Noći muzeja.

Matea Ščuka

Majmun i naočari

Lisica i gavran

Cvrčak i Mrav

Eduard Kaić

Laura Kovačević

Katarina Hodić – Lijepo spavaj

Ena Pleško

Tamara Šimunić – Oldi

Roda i Lisica

Ribar Palunko i njegova zena

Petra Pintarić

Nika Mladić

Marija Preradović

Lovro Žibreg – Nevolja leptira

Lav i miš

Dorotea Bednaić

Ema, Adela, Lucija Ručak

Lana i Sara – Izgubljene u svemiru

Josipa Kadežabek

Veminik

Tamara Martincic

Sanjkanje

Ribar i ribica

Patricija Fuček

Natalija Paro

Povratak na izložbe