Koprivničko-križevačka županija financijski podržava projekte Muzeja Grada Đurđevca

Koprivničko-križevačka županija financijski podržava projekte Muzeja Grada Đurđevca

Muzej Grada Đurđevca i ove se godine uspješno prijavio na Natječaj za sufinanciranje programa ustanova u kulturi Koprivničko-križevačke županije te su mu, prema Zaključku o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2020. godinu, dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 37.000,00 kuna.

Za izložbene projekte osigurano je 9.000,00 kn, što će svakako doprinijeti raznolikosti i kvaliteti muzejskih izložbi. Od izdavačkih projekata s 3.000,00 kn sufinancira se se izdavanje monografije posvećene 50. obljetnici slikarstva i kulturno-umjetničkog rada Zdravka Šabarića. Najveći iznos, 25.000,00 kuna, dodijeljen je za sanaciju i obnovu krovišta utvrde Stari grad čime se osigurava kontinuirana briga za ovaj spomenik kulture. Za realizaciju ovog zahtjevnog programa dio sredstava morat će se osigurati i iz drugih izvora, kako bi moglo doći do njegovog ostvarenja.

Iako je županija dodijelila sredstva u smanjenom obimu u odnosu na prošlu godinu, muzej će uz sufinanciranje svog osnivača, Grada Đurđevca, i dalje nastaviti realizirati kvalitetne programe.