Muzej Grada Đurđevca preko Ministarstva kulture osigurao 120 tis. kuna za zaštitu i obnovu utvrde Stari grad

Muzej Grada Đurđevca preko Ministarstva kulture osigurao 120 tis. kuna za zaštitu i obnovu utvrde Stari grad

I ove godine Muzeju Grada Đurđevca odobrena su sredstva Ministarstva kulture u programu zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima, temeljem provedenog Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu. Muzej je za zaštitu i obnovu utvrde Stari grad uspješno osigurao 120.000,00 kuna.

Time je omogućen nastavak sanacije utvrde, koja se kontinuirano provodi, uz pomoć osnivača Grada Đurđevca i Ministarstva kulture. Radovi se odvijaju po fazama, uz nadležnost resornog konzervatorskog odjela i uvelike ovise o dostupnim financijskim sredstvima, te natječajima na koje se muzej svake godine prijavljuje.

Realizacija odobrenih programa odvijat će se tijekom 2019. godine, a odobrena sredstva sufinanciranja važan su segment u zaštiti kulturne baštine. Od radova koje je potrebno izvršiti na daljnjoj revitalizaciji utvrde je obnova pročelja, obnova kamene plastike, daljnja rekonstrukcija bedema.