28. rujna - 28. rujna 2018.

Izložba radova učenika s natječaja Hommage a Picasso

Muzej Grada Đurđevca priprema u petak, 28. rujna 2018., u 12:00 sati, otvorenje izložbe radova s likovnog natječaja „Hommage à Picasso kada će biti dodjeljene nagrade i pohvale najuspješnijima, te zahvale svim školama koje su sudjelovale u likovnom natječaju.

Natječaj je proveden u organizaciji Muzeja Grada Đurđevca i ŽSV-a likovne kulture Koprivničko – križevačke županije, te su izvojeni tri nagrađena i tri pohvaljena rada u dvije kategorije ( 1.-4. i 5.-8. razred ), te radovi koji će biti izloženi u prostoru Muzeja

Učeničke radove selektiralo je  i vrednovalo stručno povjerenstvo, uzimajući u obzir spoznajne, likovno-izražajne i stvaralačke mogućnosti s obzirom na uzrast,  a polazište za prosudbu bila je postignuta originalnost, kreativnost i likovno-tehnička izvedba rada. Učenici su se mogli izraziti u svim plošnim likovnim tehnikama ( crtež, slika, kolaž, grafika, kombinirane tehnike ) na formatu papira iz likovne mape, prema nastavnom području/temi iz plana i programa za likovnu kulturu ovisno o uzrastu učenika.

 

Povratak na izložbe