Posjeta dječjeg vrtića Bubamara iz Kalinovca

Posjeta dječjeg vrtića Bubamara iz Kalinovca

Muzej jučer posjetili: Odgojna skupina Leptirići i polaznici Male škole Dječjeg vrtića Bubamara iz Kalinovca. Vrtićanci su razgledali muzej, Interpretacijski centar Picokijada, fotkali se u srcima  i posjetili deve.