23. ožujka - 21. travnja 2007.

Paul Kulnig

Galerija Stari grad, veliki salon
23. ožujak – 21. travanj 2007.
Autor stručne koncepcije: Walter Horn
Organizacija: Turistička zajednica Koprivničko –križevačke županije i Centar za kulturu
Izložba je realizirana zahvaljujući kulturnoj i gospodarskoj suradnji austrijske pokrajine Koruške i naše županije. Izložbom se predstavio autor sa serijom slika iz ciklusa Pariško kamenje
Vrsta: umjetnička, tuzemna, samostalna
Korisnici: svi

Povratak na izložbe