1. travnja - 26. travnja 2011.

Zdravko Šabarić

Galerija Stari grad, 1.-26.travanj 2011.

Izdavač: Centar za kulturu, Galerija Stari grad

Predgovor: Božica Jelušić, Zoran Homen, Edita Janković Hapavel

Likovni postav: Edita Janković Hapavel, Zdravko Šabarić

Opseg: 281 rad

Vrsta: umjetnička, samostalna

Tema: Izložbom se predstavio s tri ciklusa: Na dva kotača, Priče iz mojeg vrta, Vorholije. Oni su vezani uz zavičajnost, prikaze krajolika, podravske arhitekture, ulica, ljudi, zaboravlje predmete koji evociraju na proteklo vrijeme.

Ciklus Na dva kotača, u suštini  priča je o biciklima stapajući tradicijske elemente i vrijedne etnografske zapise podravskog kruga. Nastaje zanimljiva serija žena u tradicijskoj nošnji Đurđevca, na biciklima, pojedinačnih ili u skupini zabilježenih u trenutku razgovora, vožnje, na placu. U tom ciklusu zanimljiva je i serija homagea poznatih slikara Picasa, Duchampa, Bocconia.

Ciklus Priče iz mog vrta, kompozicije su koje su nastale kao slikareva inspiracija cvijećem iz vlastita vrta. Ono što je neobično da njihovu ljepotu želi naglasiti predimenzioniranjem njihove veličine. Ruže, božure, irise, narcise, pelargonije, gladiole dobile su simbolički smisao i u samim nazivima. One su za autora određene asocijacije.

Povratak na izložbe