7. ožujka - 29. ožujka 2008.

Katarina Sinjeri

Galerija Stari grad, veliki salon

7. – 29.ožujka 2008.

Autorica izložbe i likovnog postava: Edita Janković Hapavel

Opseg: 99 slika

Vrsta: umjetnička, tuzemna, samostalna

Tema: Iz svojeg brojnog slikarskog opusa autorica je izdvojila pejzaža, mrtve prirode i gradove. Načinom slikanja, tehnikom i bojom dolazi do izražaja njezina ekspresivnost, osobito kod slikanja ulja na platnu. U tehnici akvarela «mokro u mokro» pretapa krajolike «sfumatovskih» tonaliteta.

Korisnici: svi

Povratak na izložbe