5. rujna - 19. rujna 2008.

Fedor Fischer, akad. slikar

Galerija Stari grad, veliki salon
05. – 19 rujna 2008.
Predgovor: Marta Kiš
Opseg: 48 slika
Tema: najveći dio slikareva predstavljena opusa čini ekspresivni potez kista s prizvukom erotizma.»Snaga poteza autora sve češće vodi do flerta s apstrakcijom u kojoj se ponekad naziru figurativni ostaci.» Figura žene glavna je autorova preukupacija.
Vrsta: umjetnička, tuzemna, samostalna
Korisnici: svi

Povratak na izložbe