25. studenoga - 10. prosinca 2011.

Dražen Eisenbeisser

Galerija Stari grad, 25. studenog – 10. prosinca 2011.

Izdavač: Centar za kulturu, Galerija Stari grad

Predgovor: Stanko Špoljarić

Likovni postav: Edita Janković Hapavel

Opseg: 32 slike

Vrsta: samostalna

Tema: Sjajno kadrirajući likovnu scenu akcentuira izglede posebne likovne atraktivnosti koji  bi bez njegove umjetničke intervencije  bili bi tek slijed uobičajnih arhitektonskih isjećaka. Koncentrira se Eisenbeisser  tek na fragmente, primjerice   stara vrata, uličnu svjetiljku, vertikalitet crkvenog tornja ali se i prepušta širini pogleda karakterističnih za  pitoreskne urbane cjeline.

Povratak na izložbe