22. travnja - 15. svibnja 2010.

Bolto Ranilović

Galerija Stari grad, 22.4. – 15.5.2010.

Predgovor: Marijan Špoljar

Likovni postav: Edita Janković Hapavel

Obrada dokumentacije autora: Jasmina Ranilović

Opseg: 100 fotografija

Vrsta: umjetnička, tuzemna, samostalna, pokretna

Tema: Crno-bijele fotografije

Korisnici: Svi

Povratak na izložbe