18. lipnja - 14. lipnja 2014.

Đurđevački kolekcionari

Izlagači: Miljenko Brkljačić, Hranimir Hloušek, Zdravko Šabarić, Martin Mahović, Anica Šabarić, Đuro Janči, Matija Vogrinčić

Utvrda Stari grad, Galerija Stari grad Đurđevac

18. svibnja – 14. lipnja 2014.

Predgovor: Edita Janković Hapavel

Autor: Edita Janković Hapavel

Autor likovnog postava: Edita Janković Hapavel

Opseg (broj eksponata):

Vrsta: skupna izložba

Tema: Vezano uz akciju ”Sakupljači – pokažite svoje zbirke”, animirali smo pojedince, kolekcionare u Đurđevcu, koji su povodom Svjetskog dana muzeja 18. svibnja javnosti prezentirali svoje zbirke. Spomenute zbirke kod većine vlasnika nisu prezentirane za razgledavanje. Svaki od kolekcionara je izdvojio prema vlastitom izboru neke od predmeta iz svoje kolekcije, a uz foto slajdove je svaka od zbirki cjelovitije prezentirana publici.

  1. Izbor iz privatne kolekcije Miljenka Brkljačića – priča o predmetima;
  2.  Izbor iz privatne kolekcije Hranimira Hloušeka (lokoti, kacige, karikature Ice Voljevice, predmeti iz Domovinskog rata);
  3. Izbor iz kolekcije bočica parfema Zdravka Šabarića;
  4. Kolekcija razglednica Đurđevca Martina Mahovića;
  5. Izbor iz kolekcije anđela Anice Šabarić;
  6. Zbirka Đure Jančija
  7. Etnografska i zavičajna zbirka Matije Vogrinčića.

Korisnici: svi

Povratak na izložbe