26. lipnja - 30. kolovoza 2015.

Uokvirena pozivnica

Muzej Grada Đurđevca, 26. lipnja – 30. kolovoza 2015.

Predgovor: Ana Huzjak Kišivan prof.

Autor likovnog postava: Edita Janković Hapavel

Opseg (broj eksponata): 47 slika, skulptura te instalacija

Vrsta: skupna izložba

Izlagači: Ivan Andrašić, Vesna Auer Gregor, Marija Belša, Slava Blažeković, Dragutin Ciglar-Lao, Nada Dombaj, Zorka Forko, Martina Fuk, Đurđica Franjić, Marija Grabar, Josip Gregurić, Ivana Hadžija, Mirko Horvat, Stjepan Ivanec, Zlatko Kolarek, Martin Kopričanec, Ivan Kovačević, Franjo Kovačić, Ivana Kranželić, Anđela Lenhard Antolin, Ljubica Matulec, Vlado Makar, Franjo Mihočka, Vlado Mlinjarić, Barbara Percač, Iva Petrovčić, Petar Petrović, Krunoslav Posavec, Zvonko Sigetić, Marija Stipan, Zdravko Šabarić, Josip Šimić, Đuro Škurdija, Gordana Špoljar Andrašić, Marijan Štimac, Zlatko Štrfiček, Pero Topljak, Vladimir Tulezija, Nikola Večenaj Leportinov, Zoran Vidaković, Nada Zlatar Lukavski, Đuro Zvonar i Andreja Živko.

Tema: Ovom se izložbom željelo vidjeti što umjetnici našeg područja, bez obzira na njihovo stilsko opredjeljenje, odabiru kao karakterističan i ključan element našeg zajedničkog, podravskog ili, u užem smislu, đurđevačkog identiteta. Koji su to detalji koji zajedno čine mozaik Podravine. (iz predgovora Ane Huzjak Kišivan).

Povratak na izložbe