17. travnja - 10. svibnja 2015.

Iz zbirke Hranimira Hloušeka

Muzej Grada Đurđevca, 17. travnja – 10. svibnja 2015.

Predgovor: Edita Janković Hapavel

Organizacija izložbe: Muzej Grada Đurđevca

Autor likovnog postava: Edita Janković Hapavel

Vrsta: militarije, lokoti, karikature Ice Voljevice i predmeti iz svakodnevnog života

Tema: Svoju sakupljačku strast Đurđevčanin gospodin Hranimir Hloušek usmjerio je prema određenim cjelinama. Počeo je sa sakupljanjem lokota kojih je sada u zbirci preko 600 komada. Kolekciju s vremenom obogaćuje vojnim kacigama, ćuturicama, porcijama za ishranu. Drugu grupu sačinjavaju značke, medalje, oznake vojski (raznih vojnih grupacija) i država. Posebnu grupu čini Domovinski rat. Dio kolekcionarstva su i oznake automobila, a ono što treba posebno naglasiti su uvezene karikature Ice Voljevice (1983. – 2008.) koje je sakupio izrezujući ih iz dnevnog tiska. Zaljubljenik povijesti, istraživač i sam je restaurator pojedinih predmeta.

 

Povratak na izložbe